7/24 SACA ŞEKİL VEREN HİZMET

Anasayfa / Blog / Elektrostatik Toz Boya

Elektrostatik Toz Boya Nedir?

Elektrostatik toz boya kuru kaplama sistemine dayalı bir kurguya sahiptir. Standart boyama işlemlerinden farklı olarak elektrikle yüklü pigment ve hammaddelerden oluşur. Bu sayede boyamaya maruz bırakılan ürün ve hammaddeler üzerinde birleşen bir etki yaratır. Püskürtme tekniğinin en yaygın biçimde tercih edilmesinin sebebi; elektrostatik toz boya işleminde pigmentlerin statik gücüyle eşit dağılım göstermesidir. Bu sayede ürünlerin boyama sonrası damlatmanın minimuma indiği bir ortamda eşit şekilde boyanması sağlanır.

Topraklama işlemi kuru kaplama tekniğinin en kritik bölümüdür. Elektrostatik toz boya işleminden önce topraklama yapılan ürünlerde, elektrik yüklü pigmentlere verilen statik etkisi; topraklanmış üründe maksimum birleşim sağlar. Böylece kaplama işleminin tüm yüzeyde eşit dağılımla ve fire oranı olmadan yapılması mümkün hale gelir. Ürünle kürlenme işlemi verilen uygulama adımıyla birlikte değişmez bir kimyasal tepkimeye girer. Bu değişim sonrasında ısıyla etkileşim yeniden sıvılaşma engellenir. Dolayısıyla fırınlama işleminde boyama işlevi sıvılaşma olmadan, madde ve boyanın bütünleşmesiyle gerçekleşir.

Boya ve kaplama sektörünün son yıllarda yaşadığı değişim ve gelişimler sayesinde farklı teknik ve türler ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında ekolojik verimlilik, maliyet tasarrufu, kolay uygulama gibi sayısız olumlamaya sahip ürünlerin başında elektrostatik toz boya gelmektedir. Bu boya türünün temel işlevi son kat boya tabakasının oluşturulmasını sağlamaktır. Uygulama evreleri, uygulama zeminine, miktarına, uygulama maddesinin emtiasına göre farklılık gösterebilir. Toz boya uygulamalarında statik yükleme tabancaları kullanılır. Elektrostatik toz boya günümüzde özellikle endüstriyel üretim çalışmalarının vazgeçilmez kullanım materyallerinden biri haline gelmiştir.

Eka lazer kesim ürünleri, sanayi üretimleri, spesifik emtia tercihleri gibi sayısız kategori ürününde; elektrostatik toz boya uygulaması gerçekleştirilir. Bu durumun en temel sebeplerinden biri uzun ömürlü kullanım ve ekolojik uyum kriterlerinin bir araya gelebilmesidir. Çünkü uygulama aşamalarında özel gereçlere ihtiyaç duyulsa da elektrostatik toz boya uygulaması yüzlerce sanayi ve endüstri ürününün boyanması ve kaplanması için en yoğun şekilde tercih edilen boya çeşididir. Fırınlama sonrası kullanım ömrünün 6 kata varan artışla desteklenmesi, nitelikli üretime katkı sunan en mühim faktörlerden biridir.

Elektrostatik boya fiyatları ürün kaplama ve boyama işlemlerinde kullanılan hacim ve uygulama materyallerine oranla değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda boyama işlemine tabi olan ürünlerin sahip olduğu hammadde özellikleri, bu özelliklere uygun biçimde tercih edilen boya çeşidi ve uygulamanın ihtiyaç duyduğu boya miktarına göre maliyet hesaplaması yapılır. Elektrostatik boya fiyatları fırınlama işlemine uygunluğuyla uzun ömürlü kullanımı destekleyen bu tür için işletmelere maliyet tasarrufu katkısı sağlayabilecek düzeydedir.

Elektrostatik Toz Boya Neden Yapılır?

Elektrostatik toz boyanın en temel yapı özelliği zıt kutupların birbirini çekmesi üzerine kurgulanmış olmasıdır. Aynı kutupta yer alan pigmentlerin homojen dağılımı destekleyerek birbirini itmesi; elektrostatik boyada minimum fire ve net dağılım oranlarının yakalanmasını sağlar.

Elektrostatik boya fiyatları ve uygulama maliyeti tekil düşünüldüğünde basit usule göre pahalı görünebilir. Ancak sahip olduğu yapısal özellikler ve kullanım ömrüne sunduğu katkı sayesinde; elektrostatik boyama işlemi yay çeliği ve hrp sac ürünlerinde uygulanan tüm ürünlerde uzun vadeli maliyet avantajı sağlanır. Ayrıca kullanım kalitesi karşılaştırmalarında, elektrostatik toz boya uygulamalı ürünlerin tamamı daha nitelikli kullanım performansı sergiler.

Solventsiz bir yüzey kaplama yöntemi olarak son dönemde endüstriyel üretimin vazgeçilmez uygulamalarından elektrostatik toz boya; yeni nesil kaplama ve boyama işlemlerinden biridir. Polimer tozunun eritilmesi ve elektrostatik yüklemesiyle yapılan püskürtme işlemi; yüzeyde homojen dağılımın birincil destekleyicisidir. Bu fiziki ve kimyasal kurgunun sonucu olarak boyama işlemi sonrası fırınlama ısısı boyanın hammaddeyle özdeşleşmesini sağlar. Böylece uzun ömürlü ve nitelikli kullanıma uygun gerçekleştirilmiş boyama ve kaplama yapılabilir.

Elektrostatik Boya Nerelerde Kullanılır?

Elektrostatik toz boya uygulamaları sayısız ürün ve emtia üretiminde; ara parça ve ana parça üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Özellikle sanayi ve endüstri üretim süreçlerinin son yıllarda vazgeçilmez uygulamalarından biri olmuştur. Bunun en temel nedenlerinden biri verimlilik ölçeğinde elektrostatik toz boyanın sağladığı avantajdır. Çünkü toz boya kullanımında verim oranı %90’ın üzerinde seyreder. Fazladan püskürtme olduğunda boyanın geri dönüşümünün sağlanması, elektrostatik boya uygulamalarında firelerin minimize edilmesini sağlar. Elektrostatik toz boya kullanımının en yaygın olduğu üretim alanları şu şekilde sıralanabilir:
 

 • Bisiklet boyama

 • Çelik kapı imali

 • Aydınlatma sanayi ürünleri

 • Elektrik pano üretimi

 • Metal mobilya

 • Endüstriyel metal eşya üretimi

 • Alüminyum sanayi

 • Panel imali

 • Beyaz eşya sanayi üretimi

 • Makine/ motor sanayi

   

Çevre koruması açısından alternatif uygulamalara oranla; en yüksek ekolojik uyuma sahip olan elektrostatik boyama, dış etken korumasında da maksimum verim sağlar. Dayanıklılık işlevi bakımından yine alternatiflerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde üstünlük gösteren elektrostatik boya fiyatları ile de uzun dönemde maliyet tasarrufuna hizmet eder.  Astar boyama olarak bilinen ön boyama işleminin ortadan kalkması, elektrostatik toz boya uygulamalarında ürün tasarrufunu destekleyen farklı bir unsurdur.

Elektrostatik Fırın Boya Nedir?

Elektrostatik toz boya uygulamalarının son aşamalarından biri olan fırınlama işlemi; boyanın hammaddeyle özdeş olmasını sağlar. Solvent içermeyen bu kaplama metodunun ısı alaşımıyla homojen görünümü kalıplaştırması; boya kaplamasının uzun süre kullanımda maksimum verim göstermesine katkı sunar. 

 

Elektrostatik Toz Boya Neden Yapılır?

Elektrostatik toz boyanın en temel yapı özelliği zıt kutupların birbirini çekmesi üzerine kurgulanmış olmasıdır. Aynı kutupta yer alan pigmentlerin homojen dağılımı destekleyerek birbirini itmesi; elektrostatik boyada minimum fire ve net dağılım oranlarının yakalanmasını sağlar.

Elektrostatik boya fiyatları ve uygulama maliyeti tekil düşünüldüğünde basit usule göre pahalı görünebilir. Ancak sahip olduğu yapısal özellikler ve kullanım ömrüne sunduğu katkı sayesinde; elektrostatik boyama işlemi uygulanan tüm ürünlerde uzun vadeli maliyet avantajı sağlanır. Ayrıca kullanım kalitesi karşılaştırmalarında, elektrostatik toz boya uygulamalı ürünlerin tamamı daha nitelikli kullanım performansı sergiler.

Solventsiz bir yüzey kaplama yöntemi olarak son dönemde endüstriyel üretimin vazgeçilmez uygulamalarından elektrostatik toz boya; yeni nesil kaplama ve boyama işlemlerinden biridir. Polimer tozunun eritilmesi ve elektrostatik yüklemesiyle yapılan püskürtme işlemi; yüzeyde homojen dağılımın birincil destekleyicisidir. Bu fiziki ve kimyasal kurgunun sonucu olarak boyama işlemi sonrası fırınlama ısısı boyanın hammaddeyle özdeşleşmesini sağlar. Böylece uzun ömürlü ve nitelikli kullanıma uygun gerçekleştirilmiş boyama ve kaplama yapılabilir.

Elektrostatik Boya Nerelerde Kullanılır?

Elektrostatik toz boya uygulamaları sayısız ürün ve emtia üretiminde; ara parça ve ana parça üretim süreçlerinde kullanılmaktadır. Özellikle sanayi ve endüstri üretim süreçlerinin son yıllarda vazgeçilmez uygulamalarından biri olmuştur. Bunun en temel nedenlerinden biri verimlilik ölçeğinde elektrostatik toz boyanın sağladığı avantajdır. Çünkü toz boya kullanımında verim oranı %90’ın üzerinde seyreder. Fazladan püskürtme olduğunda boyanın geri dönüşümünün sağlanması, elektrostatik boya uygulamalarında firelerin minimize edilmesini sağlar. Elektrostatik toz boya kullanımının en yaygın olduğu üretim alanları şu şekilde sıralanabilir:
 

 1. Bisiklet boyama

 2. Çelik kapı imali

 3. Aydınlatma sanayi ürünleri

 4. Elektrik pano üretimi

 5. Metal mobilya

 6. Endüstriyel metal eşya üretimi

 7. Alüminyum sanayi

 8. Panel imali

 9. Beyaz eşya sanayi üretimi

 10. Makine/ motor sanayi
   

Çevre koruması açısından alternatif uygulamalara oranla; en yüksek ekolojik uyuma sahip olan elektrostatik boyama, dış etken korumasında da maksimum verim sağlar. Dayanıklılık işlevi bakımından yine alternatiflerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde üstünlük gösteren elektrostatik boya fiyatları ile de uzun dönemde maliyet tasarrufuna hizmet eder.  Astar boyama olarak bilinen ön boyama işleminin ortadan kalkması, elektrostatik toz boya uygulamalarında ürün tasarrufunu destekleyen farklı bir unsurdur.

Elektrostatik Fırın Boya Nedir?

Elektrostatik toz boya uygulamalarının son aşamalarından biri olan fırınlama işlemi; boyanın hammaddeyle özdeş olmasını sağlar. Solvent içermeyen bu kaplama metodunun ısı alaşımıyla homojen görünümü kalıplaştırması; boya kaplamasının uzun süre kullanımda maksimum verim göstermesine katkı sunar.

Toz boya partikülleri tabancadan statik yüklemeyle püskürtülür ve ürün üzerine eşit dağılımla yapışır. Zıt kutup kurgulamasıyla yüzeyde eşit dağılım sağlayan boyanın, ısıya maruz kalmasından sonra sıvılaşması engellenir. Fırınlama işlemiyle birlikte 200 santigratta ısı uygulanır ve kadar yayılımı tamamlanır. Perçin somun, saç yapı, metal yüzey ve sayısız ürün kategorisi için fırınlama sonrası ürün ömrü kadar boya ömrü öngörülür.

Yay çeliği ve sac dahil olmak üzere hammadde üretiminin çeşitli uygulama adımlarında kullanılan fırınlama yönteminde; ısıyla muhatap olan boya ve madde alaşımının sıvılaşmasını önleyen özel kimyasal dengeler söz konusudur. Bu dengeler boyanın yüze yayılımını eşitlemek başta olmak üzere, hammadde ve boya arasında ayrılmaz bir bütünleşmeyi de destekler.

EKALazer Kesim hizmetlerinin tamamında firmaya özel tasarım ve uygulamalara uygun fiyat politikaları kapsamında ulaşabilirsiniz. Hrp sac ve lazer markalama hizmetlerinde alanın en deneyimli hizmetini makul fiyatlandırma politikasıyla sunan firmamız; yeni nesil üretim modellemeleriyle maliyet tasarrufu yapmanıza da katkı sunar.

7/24 Hizmet ile tanışın

Lazer Kesim ihtiyaçlarınıza hızlıca çözüm üretmek için yanınızdayız.

phone2Icon  Şimdi Ara
oprt
Copyright © 2022 | Tüm Hakları Saklıdır